Είσοδος

ΑποθηκευμέναΕκτύπωση

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Φωτοερμηνεία και επεξεργασία Αεροφωτογραφιών

Έναρξη:
16. Φεβρουαρίου 2017
Λήξη:
22. Φεβρουαρίου 2017
Κωδικός:
ΠΛΗ22
Επισκέψεις:
512
Αγαπημένο:
2 Αποθήκευση
Κόστος Μέλη TEE:
150.00 EUR ανά αίτηση ()
Κόστος Μη μέλη TEE:
150.00 EUR ανά αίτηση ()
Κόστος Εταιρείες:
280.00 EUR ανά αίτηση ()
Τοποθεσία:
ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Εισηγητής:
ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ

Περιγραφή

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Φωτοερμηνεία και Επεξεργασία Αεροφωτογραφιών

Διάρκεια: 20 ώρες


Βασικός σκοπός του σεμιναρίου είναι η κατάρτιση σε θέματα και μεθόδους φωτοερμηνείας για την ερμηνεία καλύψεων γης και την πραγματοποίηση πραγματογνωμοσυνών. Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα είναι ικανοί να γεωαναφέρουν αεροφωτογραφίες, να κατασκευάζουν 3D μοντέλα ως βοήθημα για φωτοερμηνεία, να ερμηνεύουν χρήσεις/καλύψεις γης (πχ τύποι βλάστησης/καλλιεργειών), να περατώνουν πραγματογνωμοσύνες και να τεκμηριώνουν χρονολογικά κατασκευές.

Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για τη φωτοερμηνεία και τα φωτοαναγνωριστικά χαρακτηριστικά, τη μελέτη αεροφωτογραφιών, την εξαγωγή ποιοτικής πληροφορίας από αεροφωτογραφίες καθώς και για γεωαναφορά αεροφωτογραφιών, έλεγχο ορατότητας μεταξύ σημείων, παραγωγή χαρτογραφικών προϊόντων από αεροφωτογραφίες με χρήση Η/Υ, τεχνικές ενίσχυσης ιστογράμματος, παραγωγή 3D μοντέλων για φωτοερμηνεία, πραγματογνωμοσύνες, χρονολογική τεκμηρίωση κατασκευών και προσδιορισμό τύπου καλλιεργειών.

Το Σεμινάριο απευθύνεται κυρίως στις ειδικότητες: Τοπογράφος Μηχανικός, Πολιτικός Μηχανικός, Δασολόγος, Γεωπόνος, Γεωλόγος ενώ η παρακολούθησή του δεν προϋποθέτει προηγούμενη εμπειρία στη γνώση φωτογραμμετρίας, τηλεπισκόπησης καθώς και στη χρήση προγραμμάτων τηλεπισκόπησης.


Εγγραφή σεμιναρίου: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Φωτοερμηνεία και επεξεργασία Αεροφωτογραφιών

Το σεμινάριο ξεκίνησε. Δε γίνονται εγγραφές.

Κατηγορία

Η κατάθεση των χρημάτων για τα συμβατικά σεμινάρια γίνεται μετά από την τελική σύσταση του τμήματος και ΜΟΝΟ αφού έχετε λάβει προσωπική ενημέρωση από το ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ. (Το pdf ΔΕΝ αποτελεί προσωπική ενημέρωση, αλλά αυτόματη ειδοποίηση). Για τα σεμινάρια με τηλεκπαίδευση ο κωδικός πρόσβασης αποστέλλεται μόνο εφόσον καταβληθεί το κόστος συμμετοχής.
Share to Linkedin