Είσοδος

ΑποθηκευμέναΕκτύπωση

Ανάπτυξη εφαρμογών Γεωπληροφορικής με Ελεύθερο Λογισμικό σε γλώσσα Python

Έναρξη:
13. Φεβρουαρίου 2017
Λήξη:
20. Φεβρουαρίου 2017
Κωδικός:
ΠΛΗ18
Επισκέψεις:
2281
Αγαπημένο:
5 Αποθήκευση
Κόστος Μέλη TEE:
180.00 EUR ανά αίτηση ()
Κόστος Μη μέλη TEE:
180.00 EUR ανά αίτηση ()
Κόστος Εταιρείες:
340.00 EUR ανά αίτηση ()
Τοποθεσία:
ΑΘΗΝΑ
Εισηγητής:
ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ

Περιγραφή

Ανάπτυξη εφαρμογών Γεωπληροφορικής με Ελεύθερο Λογισμικό σε γλώσσα Python

Διάρκεια: 24 ΩΡΕΣ


Σκοπός του σεμιναρίου είναι η απόκτηση βασικών γνώσεων της γλώσσας Python και η εκμάθηση ορισμένων βιβλιοθηκών διαχείρισης γεωχωρικών δεδομένων.
Απευθύνεται κυρίως στις ειδικότητες Τοπογράφου, Πολιτικού και Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Δασολόγου, Γεωπόνου, Υδρολόγου, Πολεοδόμου και Χωροτάκτη. Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του σεμιναρίου, οι καταρτιζόμενοι θα είναι ικανοί να προγραμματίζουν σε γλώσσα Python, να διαχειρίζονται και να επεξεργάζονται raster και vector δεδομένα καθώς και να αναπτύσσουν ολοκληρωμένα συστήματα επεξεργασίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην παρουσίαση παραδειγμάτων επεξεργασίας πολυφασματικών τηλεπισκοπικών δεδομένων raster μορφής, ψηφιακών μοντέλων αναγλύφου, και διανυσματικών δεδομένων.
Για την παρακολούθηση του σεμιναρίου είναι επιθυμητή η εμπειρία σε φωτοερμηνεία/τηλεσκόπηση, ενώ δεν απαιτεί προηγούμενη εμπειρία στη γλώσσα προγραμματισμού Python.

 

Περίοδος υλοποίησης: 13, 14, 15, 16, 17 και 20 Φεβρουαρίου 2017 (17:00-21:00)

 

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 


Εγγραφή σεμιναρίου: Ανάπτυξη εφαρμογών Γεωπληροφορικής με Ελεύθερο Λογισμικό σε γλώσσα Python

Το σεμινάριο ξεκίνησε. Δε γίνονται εγγραφές.

Κατηγορία

Η κατάθεση των χρημάτων για τα συμβατικά σεμινάρια γίνεται μετά από την τελική σύσταση του τμήματος και ΜΟΝΟ αφού έχετε λάβει προσωπική ενημέρωση από το ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ. (Το pdf ΔΕΝ αποτελεί προσωπική ενημέρωση, αλλά αυτόματη ειδοποίηση). Για τα σεμινάρια με τηλεκπαίδευση ο κωδικός πρόσβασης αποστέλλεται μόνο εφόσον καταβληθεί το κόστος συμμετοχής.
Share to Linkedin