Είσοδος

ΑποθηκευμέναΕκτύπωση

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ:Απο την θεωρία στην πράξη (ΠΡΩΙΝΟ)

Έναρξη:
13. Μαρτίου 2017
Λήξη:
17. Μαρτίου 2017
Κωδικός:
ΕΝΕΡΚΤ-ΝΕΟ
Επισκέψεις:
667
Αγαπημένο:
0 Αποθήκευση
Κόστος Μέλη TEE:
250.00 EUR ανά αίτηση ()
Κόστος Μη μέλη TEE:
250.00 EUR ανά αίτηση ()
Κόστος Εταιρείες:
400.00 EUR ανά αίτηση ()
Τοποθεσία:
ΑΘΗΝΑ
Εισηγητής:
ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ

Περιγραφή

«ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ: Από τη Θεωρία στην Πράξη»

Διάρκεια: 30 ώρες 

Πριν ακόμη και από τα αρχικά στάδια σχεδιασμού της σχετικής διαδικασίας για την πιστοποίηση των Ενεργειακών Επιθεωρητών, το ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ είχε φροντίσει για τη δημιουργία του κατάλληλου εκπαιδευτικού κλίματος στο πλαίσιο της αδιάλειπτης κατάρτισης των διπλωματούχων μηχανικών (αλλά και ευρύτερα του τεχνικού κόσμου), μέσα από τη δημιουργία σειράς σεμιναρίων που κάλυπταν με επάρκεια όλα τα συναφή αντικείμενα. Σε συνέχεια αυτής της αταλάντευτης πορείας, το ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ δημιούργησε ένα καινούργιο σεμινάριο τριάντα (30) ωρών για την συνέχιση της απρόσκοπτης εκπαίδευσης των Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτηρίων.

Στόχος είναι να καλυφθούν όλες εκείνες οι ανάγκες των συναδέλφων μηχανικών για την απαραίτητη, επαρκή και ουσιαστική πληροφόρησή τους όσον αφορά στο σχετικό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο (δικαιώματα και υποχρεώσεις), καθώς και στο ‘πρακτικό’ κομμάτι (διενέργεια επιθεώρησης, αυτοψία στο υπό εξέταση κτήριο ή σύστημα, εξοικείωση με τις παραμέτρους και τα εισαγόμενα στοιχεία στο υπολογιστικό πρόγραμμα και εξαγωγή συμπερασμάτων για την ενεργειακή κατάταξη του κτηρίου και την κατάσταση των επιθεωρούμενων εγκαταστάσεων).

Συγκεκριμένα, οι ενότητες του σεμιναρίου (ανά ημέρα κατάρτισης) είναι οι ακόλουθες:

ΠΡΩΤΗ ΗΜΕΡΑ: 6 ώρες

Κανονιστικό πλαίσιο-Μεθοδολογία ενεργειακής απόδοσης κτηρίων

 • Ενεργειακή πιστοποίηση και κατάταξη κτηρίων-Κτήριο αναφοράς
 • Μεθοδολογία υπολογισμού ενεργειακής απόδοσης κτηρίων, ευρωπαϊκά πρότυπα, βασικοί αλγόριθμοι, ενεργειακό ισοζύγιο, παραδοχές υπολογισμών βάσει των τεχνικών οδηγιών
 • Τεχνικές οδηγίες για την εφαρμογή του Κ.ΕΝ.Α.Κ. και τους υπολογισμούς της ενεργειακής απόδοσης και κατάταξης κτηρίων
Θερμική επάρκεια κτηριακού κελύφους

 • Ιδιότητες δομικών υλικών
 • Θερμοχωρητικότητα δομικών στοιχείων και υλικών
 • Τεχνολογίες κουφωμάτων και υαλοπετασμάτων, είδη υαλοπινάκων (τεχνολογίες ειδικών φίλτρων), θερμοτεχνικά χαρακτηριστικά κουφωμάτων,
  Θερμογέφυρες κτιριακού κελύφους, είδη θερμογεφυρών και θερμικές απώλειες
 • Έλεγχος θερμομονωτικής επάρκειας κτηρίων
 • Θερμοπερατότητα αδιαφανών και διαφανών δομικών στοχιείων κτηρίου, τοιχοπετασμάτων, μέσος συντελεστής θερμοπερατότητας
 • Θέματα υγρασίας οφειλόμενα σε συμπύκνωση υδρατμών
 Ανάλυση Λειτουργίας Προγράμματος με βάση το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 13790:2009
 • Υπολογισμός ενεργειακών αναγκών για θέρμανση και ψύξη χώρων

 

             ΔΕΥΤΕΡΗ ΗΜΕΡΑ: 6 ώρες

Ανάλυση Λειτουργίας Προγράμματος με βάση το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 13790:2009

 • Υπολογισμός μετάδοσης θερμότητας από αγωγή - συναγωγή
 • Μεταφορά θερμότητας από τον εξαερισμό
 • ‘Εσωτερικά κέρδη’ θερμότητας
 • ‘Ηλιακά κέρδη’ θερμότητας
 • Η χρήση ενέργειας για θέρμανση και ψύξη χώρων
 • Αναλυτική Αναφορά στη συλλογή πληροφοριών και στοιχείων του κτηριακού κελύφους και των Η/Μ εγκαταστάσεων που απαιτούνται για τους υπολογισμούς της ενεργειακής απόδοσης κτηρίων, αντιμετώπιση έλλειψης στοιχείων


              ΤΡΙΤΗ ΗΜΕΡΑ: 6 ώρες

Ενεργειακή επιθεώρηση κτηρίου

 • Υπολογισμοί ενεργειακής απόδοσης και κατάταξης κτηρίου (προσδιορισμός των απαιτούμενων δεδομένων με τη χρήση των σχετικών τεχνικών οδηγιών, εξαγωγή αποτελεσμάτων)
 • Συστάσεις αναβάθμισης ενεργειακής απόδοσης και προσδιορισμός αυτών

Ενεργειακή επιθεώρηση κτηρίου Α' Μέρος

 • Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (Π.Ε.Α) κτηρίων, περιεχόμενα, ηλεκτρονική υποβολή
 • Χρήση υπολογιστικού εργαλείου (λογισμικού)
  • μεθοδολογία, υπολογισμών,
  • εθνικές βιβλιοθήκες δεδομένων (κλιματικά κ.ά),
  • δομή και χρήση του λογισμικού

   

    ΤΕΤΑΡΤΗ ΗΜΕΡΑ: 6 ώρες

Ενεργειακή επιθεώρηση κτηρίου Β' Μέρος

 • εισαγωγή δεδομένων,
 • εκτέλεση υπολογισμών,
 • κατάστρωση σεναρίων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης,
 • έκδοση ΠΕΑ,
 • παραδείγματα εφαρμογής

Οδηγός πρακτικής άσκησης (Α' Μέρος)


        ΠΕΜΤΠΗ ΗΜΕΡΑ: 6 ώρες

Οδηγός πρακτικής άσκησης (Β' Μέρος)ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 13/3, 14/3, 15/3, 16/3 ΚΑΙ 17/3

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

 


Εγγραφή σεμιναρίου: ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ:Απο την θεωρία στην πράξη (ΠΡΩΙΝΟ)

Το σεμινάριο ξεκίνησε. Δε γίνονται εγγραφές.

Κατηγορία

Η κατάθεση των χρημάτων για τα συμβατικά σεμινάρια γίνεται μετά από την τελική σύσταση του τμήματος και ΜΟΝΟ αφού έχετε λάβει προσωπική ενημέρωση από το ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ. (Το pdf ΔΕΝ αποτελεί προσωπική ενημέρωση, αλλά αυτόματη ειδοποίηση). Για τα σεμινάρια με τηλεκπαίδευση ο κωδικός πρόσβασης αποστέλλεται μόνο εφόσον καταβληθεί το κόστος συμμετοχής.
Share to Linkedin