Είσοδος

ΑποθηκευμέναEmail

Διαχείριση ακινήτων

Σεμινάρια ενεργά
αίτηση εγγραφής
Σεμινάρια:  
Κωδικός Τίτλος Έναρξη Λήξη Τοποθεσία Τιμή
ΟΔ73 Θεσσαλονίκη, Real Estate-Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας 16. Ιαν 2017 20. Ιαν 2017 ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 100,00 EUR ανά αίτηση Το σεμινάριο ξεκίνησε. Δε γίνονται εγγραφές.
ΟΔ97 Εκτιμήσεις Αξιών Ακίνητης Περιουσίας και Μηχανολογικού Εξοπλισμού  Νεο 7. Μαρ 2017 23. Μαρ 2017 ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ 200,00 EUR ανά αίτηση
Σεμινάρια σε αναμονή
εκδήλωση ενδιαφέροντος
Σεμινάρια:  
Κωδικός Τίτλος Τοποθεσία Τιμή
ΟΔ24 Real Estate-Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 220,00 EUR ανά αίτηση
ΟΔ30 Τεχνικές Διαπραγμάτευσης Ακινήτων και Μεσιτεία ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 120,00 EUR ανά αίτηση