Είσοδος

ΑποθηκευμέναEmail

Βελτίωση Προσόντων και Δεξιοτήτων

Σεμινάρια ενεργά
αίτηση εγγραφής

Λυπούμαστε, δεν υπάρχουν ενεργά σεμινάρια στη κατηγορία αυτή.

Σεμινάρια σε αναμονή
εκδήλωση ενδιαφέροντος
Σεμινάρια:  
Κωδικός Τίτλος Τοποθεσία Τιμή
ΟΔ07 Τεχνικές Γραπτής Επικοινωνίας για Μηχανικούς ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 100,00 EUR ανά αίτηση
ΟΔ08 Stress Management (Τεχνικές Βελτίωσης Επικοινωνίας στον Εργασιακό Χώρο - Επίλυση Συγκρούσεων - Αύξηση Αποδοτικότητας) ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 160,00 EUR ανά αίτηση
ΟΔ09 Πρακτικά Εργαλεία και Δεξιότητες για Αποτελεσματικές Διαπραγματεύσεις ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 100,00 EUR ανά αίτηση
ΟΔ61 ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΟΥ ΜΕΛΛΟΝ ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 80,00 EUR ανά αίτηση
ΟΔ68 Η διαχείριση αντιπαραθέσεων (αποφυγή συγκρούσεων) στο χώρο εργασίας ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 40,00 EUR ανά αίτηση
ΟΔ70 Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων και Απόδοσης Ομάδας ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 60,00 EUR
ΟΔ75 Αγγλική τεχνική ορολογία για Πολιτικούς Μηχανικούς : Level A ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 40,00 EUR ανά αίτηση
ΟΔ96 Αποτελεσματικές Τεχνικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ 120,00 EUR ανά αίτηση