Είσοδος

ΑποθηκευμέναΕκτύπωση

Κτίρια σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας

Έναρξη:
25. Απριλίου 2017
Λήξη:
8. Μαΐου 2017
Κωδικός:
ΕΝΕΡ11
Επισκέψεις:
3483
Αγαπημένο:
11 Αποθήκευση
Κόστος Μέλη TEE:
150.00 EUR ανά αίτηση ()
Κόστος Μη μέλη TEE:
150.00 EUR ανά αίτηση ()
Κόστος Εταιρείες:
280.00 EUR ανά αίτηση ()
Τοποθεσία:
ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ
Εισηγητής:
ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ

Περιγραφή

Κτίρια σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας (ΚΩΔ.: ΕΝΕΡ11)
 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 20 ώρες

Στο σεμινάριο θα αναπτυχθούν όλες οι απαιτήσεις, τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται και η κατηγοριοποίηση κτηρίων ελάχιστων ενεργειακών αναγκών. Θα αναπτυχθεί το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις ενεργειακές απαιτήσεις των κτηρίων καθώς και οι συνιστώσες που επηρεάζουν την ενεργειακή τους συμπεριφορά. Επίσης, θα παρουσιαστούν θέματα όπως ο βιοκλιματικός σχεδιασμός κτηρίων, τα δομικά υλικά και οι εξελίξεις τους αναφορικά με τις θερμικές τους ιδιότητες, την ενεργειακή τους απόδοση και τις κατασκευαστικές τεχνικές. Επιπρόσθετα, θα γίνει ανάλυση του παθητικού κτηρίου με τα χαρακτηριστικά του, τη συμπεριφορά του και τον τρόπο λειτουργίας του, ενώ θα παρουσιαστούν εκείνες οι μορφές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας οι οποίες μπορούν να έχουν αποδοτική εφαρμογή σε κτηριακές εγκαταστάσεις καθώς και των ενεργειακά αποδοτικών κτηριακών Η/Μ εγκαταστάσεων και συσκευών με παράθεση των τελευταίων τεχνολογικών και θεσμικών εξελίξεων.

 

Περίοδος υλοποίησης: 25/4, 27/4, 03/5, 5/5 και 8/5  (17:00-21:00)

 

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


Εγγραφή σεμιναρίου: Κτίρια σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας

Το σεμινάριο ξεκίνησε. Δε γίνονται εγγραφές.

Κατηγορία

Η κατάθεση των χρημάτων για τα συμβατικά σεμινάρια γίνεται μετά από την τελική σύσταση του τμήματος και ΜΟΝΟ αφού έχετε λάβει προσωπική ενημέρωση από το ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ. (Το pdf ΔΕΝ αποτελεί προσωπική ενημέρωση, αλλά αυτόματη ειδοποίηση). Για τα σεμινάρια με τηλεκπαίδευση ο κωδικός πρόσβασης αποστέλλεται μόνο εφόσον καταβληθεί το κόστος συμμετοχής.