Είσοδος

ΑποθηκευμέναΕκτύπωση

3D Studio MAX

Έναρξη:
4. Μαΐου 2017
Λήξη:
2. Ιουνίου 2017
Κωδικός:
Α04
Επισκέψεις:
1941
Αγαπημένο:
0 Αποθήκευση
Κόστος Μέλη TEE:
330.00 EUR ανά αίτηση ()
Κόστος Μη μέλη TEE:
330.00 EUR ανά αίτηση ()
Κόστος Εταιρείες:
600.00 EUR ανά αίτηση ()
Τοποθεσία:
ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ
Εισηγητής:
ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ

Περιγραφή

                                                                                                  3D Studio MAX (Κωδ. Α04, Διάρκεια 44 ώρες)


Σκοπός

Βασικός σκοπός του σεμιναρίου είναι: η εκμάθηση μεθόδων φωτορεαλισμού μέσω του 3D Studio MAX. 
 
Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του σεμιναρίου, οι καταρτιζόμενοι θα είναι ικανοί να πραγματοποιούν φωτορεαλιστικές αναπαραστάσεις, ιδιαίτερα αρχιτεκτονικού ή πολεοδομικού περιεχομένου, χρησιμοποιώντας όλες τις βασικές τεχνικές του προγράμματος, καθώς και επιλεγμένες εξειδικευμένες τεχνικές. Επίσης:
◊ θα είναι σε θέση να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους με προσωπική άσκηση
◊ θα γνωρίζουν την δομή του προγράμματος, ώστε να είναι σε θέση αν θελήσουν να περάσουν εύκολα σε περισσότερο εξειδικευμένες τεχνικές

Συνοπτική περιγραφή

To 3D Studio έχει ως αντικείμενο την ρεαλιστική απόδοση ψηφιακών τρισδιάστατων θεμάτων με φυσική αναπαράσταση των υλικών και του φωτισμού. Η απόδοση αυτή, που αναφέρεται ως "φωτορεαλισμός", γίνεται με στατικές απόψεις σε μορφή ψηφιακών εικόνων (raster images) ή με κίνηση (animation) σε μορφή αρχείου video. Το τρισδιάστατο μοντέλο μπορεί είτε να παραχθεί στο ίδιο το 3D Studio είτε να εισαχθεί από άλλο CAD πρόγραμμα, όπως το Autocad.
To 3D Studio είναι καθαρά προσανατολισμένο στην σύγχρονη τεχνολογία των "αντικειμένων": η χρήση του βασίζεται στον έλεγχο των ιδιοτήτων γεωμετρικών ή νοητών οντοτήτων. Περιλαμβάνει editor γεωμετρίας, υλικών και κίνησης. Επίσης συνδυάζεται με προγράμματα-προσθήκες (add-ons) ειδικών λειτουργιών.
Το σεμινάριο, πέραν της εκμάθησης του προγράμματος και των τεχνικών του, περιλαμβάνει ασκήσεις καθώς και εφαρμογή σε ένα μικρό case study αναπαράστασης εσωτερικού χώρου.

Αναλυτικό Πρόγραμμα

Ενότητα Α (8 ώρες)
Προκαταρκτικές έννοιες και μέθοδοι

Περιλαμβάνονται ασκήσεις
◊ Εισαγωγή στο περιβάλλον 3D Studio, χειρισμός αντικειμένων, έλεγχος θέασης. Μετασχηματισμοί (Transformations), Array, Mirror, Align, Cloning, Instancing. Χρήση κανάβων και snaps  
◊ Χειρισμός συστημάτων συντεταγμένων. Χρήση modifiers και modifier stack. Mesh editing / sub-objects.   

Ενότητα Β (20 ώρες)
Βασικές μέθοδοι και εφαρμογή σε μικρό project που θα δοθεί ως μοντέλο AutoCAD και θα συμπληρωθεί στο 3D Studio

◊ Εισαγωγή μοντέλου από Autocad (με ή χωρίς αναφορά στο εξωτερικό αρχείο). Φώτα (εφαρμογή σε εσωτερικό φωτισμό), cameras (έλεγχος προοπτικών απόψεων). Βασικά υλικά: χρήση material editor και απόδοση υλικών στο μοντέλο   
 Παραγωγή εικόνας: Rendering Settings και rendering. Συμπλήρωση του γεωμετρικού μοντέλου: εφαρμογή μεθόδων editing γεωμετρίας   
Συνέχεια επεξεργασίας του γεωμετρικού μοντέλου. Σύνθετα υλικά: τύποι maps και mapping   
◊ Ολοκλήρωση επεξεργασίας μοντέλου και υλικών. Παραγωγή τελικών στατικών απόψεων   
◊ Εισαγωγή στο Animation (κίνηση camera και αντικειμένων του μοντέλου)   

Ενότητα Γ (16 ώρες)
Ειδικές μέθοδοι. Εφαρμογή σε μοντέλα που θα δοθούν

◊ Τεχνικές έμμεσου φωτισμού: Radiocity   
◊ Τεχνικές απόδοσης εξωτερικού φωτισμού   
◊ Ειδικές τεχνικές μοντελοποίησης: Shapes, Lofts, Compound objects   
◊ Συνδυασμός εικόνας rendering με φωτογραφία

 

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


Εγγραφή σεμιναρίου: 3D Studio MAX

Το σεμινάριο ξεκίνησε. Δε γίνονται εγγραφές.

Κατηγορία

Ετικέτες αναφοράς

Η κατάθεση των χρημάτων για τα συμβατικά σεμινάρια γίνεται μετά από την τελική σύσταση του τμήματος και ΜΟΝΟ αφού έχετε λάβει προσωπική ενημέρωση από το ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ. (Το pdf ΔΕΝ αποτελεί προσωπική ενημέρωση, αλλά αυτόματη ειδοποίηση). Για τα σεμινάρια με τηλεκπαίδευση ο κωδικός πρόσβασης αποστέλλεται μόνο εφόσον καταβληθεί το κόστος συμμετοχής.