Είσοδος

ΑποθηκευμέναΕκτύπωση

AUTOCAD 2D

Έναρξη:
3. Μαΐου 2017
Λήξη:
26. Μαΐου 2017
Κωδικός:
Α09
Επισκέψεις:
1908
Αγαπημένο:
0 Αποθήκευση
Κόστος Μέλη TEE:
330.00 EUR ανά αίτηση ()
Κόστος Μη μέλη TEE:
330.00 EUR ανά αίτηση ()
Κόστος Εταιρείες:
0.00 EUR ανά αίτηση ()
Τοποθεσία:
ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ
Εισηγητής:
ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ

Περιγραφή

AUTOCAD 2D
Διάρκεια : 44 ώρες  

Βασικός σκοπός του σεμιναρίου είναι: η εκμάθηση της τεχνικής σχεδίασης μέσω Η/Υ.
Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του σεμιναρίου, οι καταρτιζόμενοι θα είναι ικανοί να: 
-σχεδιάζουν και επεξεργάζονται σχέδια μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή
-αναβαθμίζουν τον τρόπο επεξεργασίας και παρουσίασης των σχεδίων
-δημιουργούν βιβλιοθήκες σχεδίων
-εκτυπώνουν σε όλες τις επιθυμητές κλίμακες
-οργανώνουν και εξειδικεύουν την εργασία τους βάσει των αναγκών της ειδικότητάς τους
διερευνούν το πρόγραμμα, εκμεταλλευόμενοι περεταίρω τις δυνατότητες που προσφέρει

 

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 
 

Εγγραφή σεμιναρίου: AUTOCAD 2D

Το σεμινάριο ξεκίνησε. Δε γίνονται εγγραφές.

Κατηγορία

Η κατάθεση των χρημάτων για τα συμβατικά σεμινάρια γίνεται μετά από την τελική σύσταση του τμήματος και ΜΟΝΟ αφού έχετε λάβει προσωπική ενημέρωση από το ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ. (Το pdf ΔΕΝ αποτελεί προσωπική ενημέρωση, αλλά αυτόματη ειδοποίηση). Για τα σεμινάρια με τηλεκπαίδευση ο κωδικός πρόσβασης αποστέλλεται μόνο εφόσον καταβληθεί το κόστος συμμετοχής.