Είσοδος

ΑποθηκευμέναEmail

Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία

Σεμινάρια ενεργά
αίτηση εγγραφής
Σεμινάρια:  
Κωδικός Τίτλος Έναρξη Λήξη Τοποθεσία Κόστος Μέλη TEE Κόστος Μη μέλη TEE Κόστος Εταιρείες
ΑΥΕ08 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Τεχνικών Ασφαλείας Αποφοίτων ΑΕΙ, ΤΕΙ  Νεο 22. Μαϊ 2017 23. Ιουν 2017 ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 500,00 EUR 500,00 EUR 800,00 EUR ανά αίτηση
ΑΥΕ09 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ασφάλεια και Υγεία στα Τεχνικά Έργα  Νεο 29. Μαϊ 2017 12. Ιουν 2017 Θεσσαλονίκη 200,00 EUR 200,00 EUR 300,00 EUR ανά αίτηση
Σεμινάρια σε αναμονή
εκδήλωση ενδιαφέροντος
Σεμινάρια:  
Κωδικός Τίτλος Τοποθεσία Κόστος Μέλη TEE Κόστος Μη μέλη TEE Κόστος Εταιρείες
ΑΥΕ01 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Τεχνικών Ασφαλείας Αποφοίτων ΑΕΙ, ΤΕΙ ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 600,00 EUR 600.00 EUR 800.00 EUR ανά αίτηση
ΑΥΕ02 Ασφάλεια και Υγεία σε Τεχνικά Έργα ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 200,00 EUR 200.00 EUR 400.00 EUR ανά αίτηση
ΑΥΕ04 Τεχνικός Ασφαλείας και Διαχείριση Ασφάλειας Εργασίας. Εφαρμογή στη Βιομηχανία και τις Επιχειρήσεις ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 150,00 EUR 150.00 EUR 280.00 EUR ανά αίτηση
ΑΥΕ06 Μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων 150,00 EUR 150.00 EUR 280.00 EUR ανά αίτηση
ΑΥΕ07 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων 150,00 EUR 150.00 EUR 280.00 EUR ανά αίτηση