Είσοδος

ΑποθηκευμέναEmail

Βιομηχανικές ειδικότητες

Σεμινάρια ενεργά
αίτηση εγγραφής
Σεμινάρια:  
Κωδικός Τίτλος Έναρξη Λήξη Τοποθεσία Τιμή
ΒΙΟΜ26 ΝΕΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ (ΥΔΕ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ HD 384 3. Μαρ 2017 10. Μαρ 2017 ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 100,00 EUR
ΒΙΟΜ27 Εισαγωγή στην Τεχνολογία των Συγκολλήσεων 7. Νοε 2016 10. Νοε 2016 ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 80,00 EUR ανά αίτηση Το σεμινάριο ξεκίνησε. Δε γίνονται εγγραφές.
ΒΙΟΜ29 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΝΕΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ (ΥΔΕ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ HD 384 16. Ιαν 2017 26. Ιαν 2017 ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 75,00 EUR ανά αίτηση Το σεμινάριο ξεκίνησε. Δε γίνονται εγγραφές.
ΒΙΟΜ48 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Αδειοδοτήσεις Βιοτεχνικών και Βιομηχανικών Χώρων - Καταστημάτων Υγειονομικού ενδιαφέροντος - Συνεργεία - Σταθμών Αυτοκινήτων  Νεο 18. Νοε 2016 23. Νοε 2016 ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 100,00 EUR ανά αίτηση Το σεμινάριο ξεκίνησε. Δε γίνονται εγγραφές.
Σεμινάρια σε αναμονή
εκδήλωση ενδιαφέροντος
Σεμινάρια:  
Κωδικός Τίτλος Τοποθεσία Τιμή
ΒΙΟΜ01 Εφαρμογή Ευρωπαϊκής Οδηγίας 97/23/ΕΚ σχετικά με Εξοπλισμό υπό Πίεση (Pressure Equipment Directive P.E.D.) ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 100,00 EUR ανά αίτηση
ΒΙΟΜ02 Υποσταθμοί Μέσης & Υψηλής Τάσης ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 200,00 EUR ανά αίτηση
ΒΙΟΜ04 Τεχνική Προσέγγιση της Πιστοποίησης Προϊόντων & διαχείριση των Διαδικασιών με την Οδηγία Χαμηλής Τάσης (LVD) 73/23/EEC ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 100,00 EUR ανά αίτηση
ΒΙΟΜ06 Μέθοδοι υπολογισμού Θέρμανσης και Κλιματισμού ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 100,00 EUR
ΒΙΟΜ08 Εφαρμογή του ISM Code - Συστήματα Ασφαλούς Διαχείρισης Πλοίων ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 150,00 EUR ανά αίτηση
ΒΙΟΜ11 Σύγχρονες Τεχνολογίες Συγκόλλησης στη Βιομηχανία ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 150,00 EUR ανά αίτηση
ΒΙΟΜ12 Εγκατάσταση και Λειτουργία Ιατρικών Μηχανημάτων Υψηλής Τεχνολογίας & Ειδικές Νοσοκομειακές Εγκαταστάσεις ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 160,00 EUR ανά αίτηση
ΒΙΟΜ13 Διαχείριση και Σχέδιο Λίπανσης Μηχανολογικού Εξοπλισμού ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 100,00 EUR ανά αίτηση
ΒΙΟΜ14 Επιθεώρηση και Έλεγχος Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων και Υλικών ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 140,00 EUR ανά αίτηση
ΒΙΟΜ15 Πρακτικές και Τεχνικές Λύσεις για τη Σωστή και Ποιοτική Λειτουργία των Θερμοϋδραυλικών Εγκαταστάσεων Κτιρίων ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 100,00 EUR ανά αίτηση
ΒΙΟΜ16 Μελέτη Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου (Φ.Α.) με Πίεση Λειτουργίας έως 1 bar ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 80,00 EUR ανά αίτηση
ΒΙΟΜ17 Διαδικασία Αδειοδότησης Μεταλλευτικών και Λατομικών Εγκαταστάσεων ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 60,00 EUR ανά αίτηση
ΒΙΟΜ22 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ PLC ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 120,00 EUR ανά αίτηση
ΒΙΟΜ23 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (ΗΜΣ) ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 100,00 EUR ανά αίτηση
ΒΙΟΜ24 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 50,00 EUR ανά αίτηση
ΒΙΟΜ25 ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 60,00 EUR ανά αίτηση
ΒΙΟΜ30 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ PLC ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 125,00 EUR ανά αίτηση
ΒΙΟΜ33 Θεσσαλονίκη-Μελέτη και επίβλεψη κατασκευής βιομηχανικών και οικιακών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 100,00 EUR ανά αίτηση
ΒΙΟΜ35 Θεσσαλονίκη-Εισαγωγή στην Τεχνολογία των Συγκολλήσεων ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 80,00 EUR ανά αίτηση
ΒΙΟΜ36 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΑΔΕΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 100,00 EUR ανά αίτηση