Είσοδος
Σεμινάρια ενεργά
αίτηση εγγραφής
Σεμινάρια:  
Κωδικός Τίτλος Κατηγορία Έναρξη Λήξη Τοποθεσία Τιμή
ΑΥΕ04 Τεχνικός Ασφαλείας και Διαχείριση Ασφάλειας Εργασίας. Εφαρμογή στη Βιομηχανία και τις Επιχειρήσεις Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 7. Νοε 2016 16. Νοε 2016 ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 100,00 EUR ανά αίτηση Το σεμινάριο ξεκίνησε. Δε γίνονται εγγραφές.
ΑΥΕ08 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Τεχνικών Ασφαλείας Αποφοίτων ΑΕΙ, ΤΕΙ  Νεο Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 30. Ιαν 2017 3. Μαρ 2017 ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 0,00 EUR ανά αίτηση Το σεμινάριο ξεκίνησε. Δε γίνονται εγγραφές.
ΒΙΟΜ26 ΝΕΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ (ΥΔΕ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ HD 384 Βιομηχανικές ειδικότητες 3. Μαρ 2017 10. Μαρ 2017 ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 100,00 EUR
ΒΙΟΜ27 Εισαγωγή στην Τεχνολογία των Συγκολλήσεων Βιομηχανικές ειδικότητες 7. Νοε 2016 10. Νοε 2016 ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 80,00 EUR ανά αίτηση Το σεμινάριο ξεκίνησε. Δε γίνονται εγγραφές.
ΒΙΟΜ29 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΝΕΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ (ΥΔΕ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ HD 384 Βιομηχανικές ειδικότητες 16. Ιαν 2017 26. Ιαν 2017 ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 75,00 EUR ανά αίτηση Το σεμινάριο ξεκίνησε. Δε γίνονται εγγραφές.
ΒΙΟΜ48 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Αδειοδοτήσεις Βιοτεχνικών και Βιομηχανικών Χώρων - Καταστημάτων Υγειονομικού ενδιαφέροντος - Συνεργεία - Σταθμών Αυτοκινήτων  Νεο Βιομηχανικές ειδικότητες 18. Νοε 2016 23. Νοε 2016 ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 100,00 EUR ανά αίτηση Το σεμινάριο ξεκίνησε. Δε γίνονται εγγραφές.
ΕΝΕΡ11 Κτίρια σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας Εξοικονόμηση Ενέργειας 13. Μαρ 2017 23. Μαρ 2017 ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 100,00 EUR ανά αίτηση
ΕΝΕΡ15 Θεσσαλονίκη: Κτίρια σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας ή Κτίρια υψηλών ενεργειακών επιδόσεων  Νεο Εξοικονόμηση Ενέργειας 12. Ιαν 2017 16. Ιαν 2017 ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 0,00 EUR ανά αίτηση Το σεμινάριο ξεκίνησε. Δε γίνονται εγγραφές.
ΕΝΕΡΚΤ-ΝΕΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ: Από τη Θεωρία στην Πράξη  Νεο Ενεργειακοί Επιθεωρητές 1. Μαρ 2017 13. Μαρ 2017 ΑΘΗΝΑ 250,00 EUR ανά αίτηση
ΕΝΕΡΚΤ-ΝΕΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ:Απο την θεωρία στην πράξη (ΠΡΩΙΝΟ)  Νεο Ενεργειακοί Επιθεωρητές 13. Μαρ 2017 17. Μαρ 2017 ΑΘΗΝΑ 250,00 EUR ανά αίτηση
ΕΝΕΡΚΤ-ΝΕΟ2 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εκπαίδευση στις Ενεργειακές Επιθεωρήσεις  Νεο Ενεργειακοί Επιθεωρητές 28. Φεβ 2017 10. Μαρ 2017 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 200,00 EUR ανά αίτηση
ΕΥΡ0128 ΑΣ.Τ. Ευρωκώδικες 0, 1, 2, 8 Κτιριακά έργα από Σκυρόδεμα Ευρωκώδικες 10. Μαϊ 2013 31. Δεκ 2015 ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 40,00 EUR ανά αίτηση
ΕΥΡ01348 ΑΣ. Τ. Ευρωκώδικες 0, 1, 3, 4, 8 Σχεδιασμός κατασκευών από Xάλυβα Ευρωκώδικες 10. Μαϊ 2013 31. Δεκ 2015 ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 40,00 EUR ανά αίτηση
ΕΥΡ07 ΑΣ.Τ. Ευρωκώδικας 7, Γεωτεχνικός Σχεδιασμός Ευρωκώδικες 10. Μαϊ 2013 31. Δεκ 2015 ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 30,00 EUR ανά αίτηση
ΕΥΡ8ΚΑΝΕΠΕ ΑΣ.Τ. Κανονισμός Επεμβάσεων Ευρωκώδικες 10. Μαϊ 2013 31. Δεκ 2015 ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 40,00 EUR ανά αίτηση
ΚΑΤ13 ΑΣ. Τ. ΝΕΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΝΟΚ) Ν.4067/12 ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ –ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΑΣΙΚΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ –ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Κατασκευαστικές ειδικότητες 28. Νοε 2012 31. Δεκ 2015 ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 50,00 EUR ανά αίτηση
ΚΑΤ15 Ελεγκτές Δόμησης
Ειδική τιμή κατά περίπτωση
Κατασκευαστικές ειδικότητες 31. Δεκ 2012 31. Δεκ 2015 ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 50,00 EUR(i)
ανά αίτηση
ΚΑΤ28 ΑΣ.Τ. ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ & ΑΔΕΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ (Ν. 4178/2013)
Ειδική τιμή κατά περίπτωση
Κατασκευαστικές ειδικότητες 31. Οκτ 2013 31. Δεκ 2015 ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 55,00 EUR(i)
ΚΑΤ32 Μια σύγχρονη επιστημονική προσέγγιση στις χωρικές απεικονίσεις   Νεο Κατασκευαστικές ειδικότητες 15. Μαϊ 2014 31. Δεκ 2015 ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 0,00 EUR
ΚΑΤ35 Σύγχρονες Λύσεις Μόνωσης Κτηρίων: Υλικά και Συστήματα Κατασκευαστικές ειδικότητες 14. Νοε 2016 21. Νοε 2016 ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ 100,00 EUR Το σεμινάριο ξεκίνησε. Δε γίνονται εγγραφές.
Σεμινάρια σε αναμονή
εκδήλωση ενδιαφέροντος
Σεμινάρια:  
Κωδικός Τίτλος Κατηγορία Τιμή
Α06 Εισαγωγή στο AutoCAD Civil 3D Αυτόματης Σχεδίασης - Autocad 100,00 EUR ανά αίτηση
Α09 AUTOCAD 2D Αυτόματης Σχεδίασης - Autocad 290,00 EUR ανά αίτηση
Α29 Google Sketchup και Twilight Rendering Αυτόματης Σχεδίασης - Autocad 80,00 EUR ανά αίτηση
Α30 Εισαγωγή στο Wordpress Άλλα 100,00 EUR ανά αίτηση
Α31 RHINOCEROS 3D Αυτόματης Σχεδίασης - Autocad 140,00 EUR ανά αίτηση
Α32 ILLUSTRATOR Αυτόματης Σχεδίασης - Autocad 120,00 EUR ανά αίτηση
ΑΥΕ01 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Τεχνικών Ασφαλείας Αποφοίτων ΑΕΙ, ΤΕΙ Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 400,00 EUR ανά αίτηση
ΑΥΕ02 Ασφάλεια και Υγεία σε Τεχνικά Έργα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 140,00 EUR ανά αίτηση
ΑΥΕ06 Μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 0,00 EUR ανά αίτηση
ΑΥΕ07 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 0,00 EUR ανά αίτηση
ΒΙΟΜ01 Εφαρμογή Ευρωπαϊκής Οδηγίας 97/23/ΕΚ σχετικά με Εξοπλισμό υπό Πίεση (Pressure Equipment Directive P.E.D.) Βιομηχανικές ειδικότητες 100,00 EUR ανά αίτηση
ΒΙΟΜ02 Υποσταθμοί Μέσης & Υψηλής Τάσης Βιομηχανικές ειδικότητες 200,00 EUR ανά αίτηση
ΒΙΟΜ04 Τεχνική Προσέγγιση της Πιστοποίησης Προϊόντων & διαχείριση των Διαδικασιών με την Οδηγία Χαμηλής Τάσης (LVD) 73/23/EEC Βιομηχανικές ειδικότητες 100,00 EUR ανά αίτηση
ΒΙΟΜ06 Μέθοδοι υπολογισμού Θέρμανσης και Κλιματισμού Βιομηχανικές ειδικότητες 100,00 EUR
ΒΙΟΜ08 Εφαρμογή του ISM Code - Συστήματα Ασφαλούς Διαχείρισης Πλοίων Βιομηχανικές ειδικότητες 150,00 EUR ανά αίτηση
ΒΙΟΜ11 Σύγχρονες Τεχνολογίες Συγκόλλησης στη Βιομηχανία Βιομηχανικές ειδικότητες 150,00 EUR ανά αίτηση
ΒΙΟΜ12 Εγκατάσταση και Λειτουργία Ιατρικών Μηχανημάτων Υψηλής Τεχνολογίας & Ειδικές Νοσοκομειακές Εγκαταστάσεις Βιομηχανικές ειδικότητες 160,00 EUR ανά αίτηση
ΒΙΟΜ13 Διαχείριση και Σχέδιο Λίπανσης Μηχανολογικού Εξοπλισμού Βιομηχανικές ειδικότητες 100,00 EUR ανά αίτηση
ΒΙΟΜ14 Επιθεώρηση και Έλεγχος Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων και Υλικών Βιομηχανικές ειδικότητες 140,00 EUR ανά αίτηση
ΒΙΟΜ15 Πρακτικές και Τεχνικές Λύσεις για τη Σωστή και Ποιοτική Λειτουργία των Θερμοϋδραυλικών Εγκαταστάσεων Κτιρίων Βιομηχανικές ειδικότητες 100,00 EUR ανά αίτηση
Share to Linkedin