Είσοδος

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εκπαίδευση στις Ενεργειακές Επιθεωρήσεις (κωδ. ΕΝΕΡΚΤ-ΝΕΟ2)

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑΔιάρκεια Σεμιναρίου 30 ώρες

Στόχος είναι να καλυφθούν οι ανάγκες εκείνες των συναδέλφων μηχανικών όσον αφορά στο σχετικό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο (δικαιώματα και υποχρεώσεις), καθώς και στο ‘πρακτικό’ κομμάτι (διενέργεια επιθεώρησης, αυτοψία στο υπό εξέταση κτήριο ή σύστημα, εξοικείωση με τις παραμέτρους και τα εισαγόμενα στοιχεία στο υπολογιστικό πρόγραμμα και εξαγωγή συμπερασμάτων για την ενεργειακή κατάταξη του κτηρίου και την κατάσταση των επιθεωρούμενων εγκαταστάσεων).Περίοδος υλοποίησης: 9 Μαΐου - 22 Μαΐου 2017

Για εγγραφή πατήστε εδώ!

Share to Linkedin