Είσοδος

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εκπαίδευση στις Ενεργειακές Επιθεωρήσεις (κωδ. ΕΝΕΡΚΤ-ΝΕΟ2)

Διάρκεια Σεμιναρίου 30 ώρεςΣτόχος είναι να καλυφθούν οι ανάγκες εκείνες των συναδέλφων μηχανικών όσον αφορά στο σχετικό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο (δικαιώματα και υποχρεώσεις), καθώς και στο ‘πρακτικό’ κομμάτι (διενέργεια επιθεώρησης, αυτοψία στο υπό εξέταση κτήριο ή σύστημα, εξοικείωση με τις παραμέτρους και τα εισαγόμενα στοιχεία στο υπολογιστικό πρόγραμμα και εξαγωγή συμπερασμάτων για την ενεργειακή κατάταξη του κτηρίου και την κατάσταση των επιθεωρούμενων εγκαταστάσεων).Περίοδος...

Σύνταξη Μελετών Πυροπροστασίας: Νομοθεσία, Κανονισμός Πυροπροστασίας Νέων Κτηρίων και Σχετικές Διατάξεις (κωδ. ΒΙΟΜ45)

Διάρκεια: 20 ώρεςΣκοπός του σεμιναρίου είναι η εξειδίκευση των μηχανικών (και ευρύτερα του τεχνικού κόσμου) στα απαραίτητα θέματα πυροπροστασίας, στην εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας υφισταμένων και νέων κτηρίων, στην κατανόηση και την ορθή ερμηνεία της σχετικής νομοθεσίας, στην γνώση των απαραίτητων δικαιολογητικών και ερμηνευτικών εγκυκλίων για την έκδοση πιστοποιητικών πυροπροστασίας καθώς και η σωστή σύνταξη μελετών για την υποβολή στα γραφεία πυρασφάλειας με σκοπό την άμεση...

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Φωτοερμηνεία και επεξεργασία Αεροφωτογραφιών (κωδ. ΠΛΗ22)

Βασικός σκοπός του σεμιναρίου είναι η κατάρτιση σε θέματα και μεθόδους φωτοερμηνείας για την ερμηνεία καλύψεων γης και την πραγματοποίηση πραγματογνωμοσυνών. Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα είναι ικανοί να γεωαναφέρουν αεροφωτογραφίες, να κατασκευάζουν 3D μοντέλα ως βοήθημα για φωτοερμηνεία, να ερμηνεύουν χρήσεις/καλύψεις γης (πχ τύποι βλάστησης/καλλιεργειών), να περατώνουν πραγματογνωμοσύνες και να τεκμηριώνουν χρονολογικά κατασκευές.Οι συμμετέχοντες θα ενημερ...

ΝΕΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ (ΥΔΕ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ HD 384 (κωδ. ΒΙΟΜ26)

ΝΕΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ (ΥΔΕ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ HD 384ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 20 ΩΡΕΣΒασικός σκοπός του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση των καταρτιζομένων στην νέα νομοθεσία (ΦΕΚ 844/Β/16.5.2011) η οποία αλλάζει το περιεχόμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης του Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) που διενεργεί τον έλεγχο και επανέλεγχο της εκάστοτε ηλεκτρικής εγκατάστασης και κατατίθεται στην ηλεκτρική επιχείρηση διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Η ενημέρωση των καταρτιζομένων θα έχει να κάνει επίσης σχετικά με ...

Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών Γεωπληροφορικής (κωδ. ΠΛΗ23)

Στόχος είναι η εκμάθηση γλωσσών και προτύπων τα οποία θα βοηθήσουν τον εκπαιδευόμενο να αναπτύξει μια ολοκληρωμένη διαδικτυακή εφαρμογή, με έμφαση σε εφαρμογές γεωπληροφορικής. Για να γίνει αυτό, στα διάφορα στάδια του σεμιναρίου θα αναπτυχθούν τμήματα της εφαρμογής τα οποία στο τέλος θα ενοποιηθούν. Αρχικά θα γίνει εκμάθηση βασικών γλωσσών και προτύπων που χρειάζονται για την ανάπτυξη ιστοσελίδων (HTML/CSS / Bootstrap). Στη συνέχεια θα γίνει εκμάθηση της γλώσσας Javascriptη οποία...

  • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εκπαίδευση στις Ενεργειακές Επιθεωρήσεις (κωδ. ΕΝΕΡΚΤ-ΝΕΟ2)

  • Σύνταξη Μελετών Πυροπροστασίας: Νομοθεσία, Κανονισμός Πυροπροστασίας Νέων Κτηρίων και Σχετικές Διατά...

  • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Φωτοερμηνεία και επεξεργασία Αεροφωτογραφιών (κωδ. ΠΛΗ22)

  • ΝΕΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ (ΥΔΕ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ HD 384 (κωδ. ΒΙΟΜ26)

  • Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών Γεωπληροφορικής (κωδ. ΠΛΗ23)

Σεμινάρια

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ

 

ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 29 ΕΩΣ 64 ΕΤΩΝ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "VOUCHER 29-64")

Πατήστε εδώ για να δείτε τα αποτελέσματα.

ΕΙΣΤΕ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ; Πατήστε εδώ!

ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΣΤΕ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ; Πατήστε εδώ! 

 

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

  

Τον Απρίλιο 2017

 

 Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών Γεωπληροφορικής, 24/4 - 2/5 ΝΕΟ

 

Σύνταξη μελετών πυροπροστασίας, Νομοθεσία Κανονισμός Πυροπροστασίας Νέων Κτιρίων, Πυροσβεστικές Διατάξεις 24/4 - 28/4

 

◊ ΚΤΗΡΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 25/4 - 8/5

 

◊ ΝΕΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ (ΥΔΕ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ HD 384, 25/4 - 9/5/2017

 

Τον Μάιο 2017

 Τον Μάϊο 2017

 

◊Ηλεκτρονική Έκδοση Οικοδομικών Αδειών, 3/5 - 12/5

 

◊Project Management για Μηχανικούς, 3/5 - 12/5

 

◊ AutoCad 2D, 3/5 - 26/5/2017

 

◊ 3D Studio MAX, 4/5 - 2/6/2017

 

 Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ) 2016 (ΣΧΕΔΙΟ), 08/05 - 09/05

 

Τον Ιούνιο 2017

 

 ◊ Google Sketchup & Twilight Rendering, 5/6 - 16/6

 

◊ AutoCad 3D, 7/6 - 23/6/2017

 

 ◊Αποτύπωση και Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων, 28/6 - 8/7

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ    

 

 Τον Απρίλιο 2017 

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ηλεκτρονική Έκδοση Οικοδομικών Αδειών 24/4 - 28/4/2017

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Project Management για Μηχανικούς, 24/4 - 28/4/2017

 

 

Τον Μάϊο 2017  

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Φωτοερμηνεία κι Επεξεργασία Αεροφωτογραφιών, 2/5 - 8/5/2017ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εκπαίδευση στις Ενεργειακές Επιθεωρήσεις, 2/5 - 10/5/2017

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Real Estate: Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας 3/5 - 10/5/2017

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Διοίκηση Έργων με χρήση λογισμικού Ms Project, 8/5 - 17/5/2017

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Δημιουργία Ηλεκτρονικού Καταστήματος (e-shop) με τη χρήση εργαλείων ανοιχτού κώδικα: Σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (CMS) Joomla 2.5 και εφαρμογής ηλεκτρονικού καταστήματος Virtuemart 2,  22/5 - 5/6/2017

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Τεχνικών Ασφαλείας Αποφοίτων ΑΕΙ, ΤΕΙ 22/5 - 23/6/2017

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Φυσικός Φωτισμός - Σχεδιασμός και Στρατηγικές Εξοικονόμησης Ενέργειας, 29/5 - 7/6/2017

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ασφάλεια και Υγεία στα Τεχνικά Έργα, 29/5 - 12/6/2017

 

 

   

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ  ISO ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Τα σεμινάρια κινούνται σε δύο άξονες :

1.Εισαγωγικά σεμινάρια εκπαίδευσης, όπου αναλύονται τα πρότυπα με παραδείγματα και ασκήσεις.

2.Σεμινάρια Εσωτερικών Επιθεωρητών αυτών των προτύπων.

 

ISO 9001 (Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας)

 

◊ Εισαγωγικό

 

◊ Εσωτερικών Επιθεωρητών του Προτύπου

 

 

ISO 14001 (Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης)

 

◊ Εισαγωγικό

◊ Εσωτερικών Επιθεωρητών του Προτύπου

 

OHSAS 18001 (Σύστημα για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία)

 

◊ Εισαγωγικό

◊ Εσωτερικών Επιθεωρητών του Προτύπου

 

Υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων

• HACCP (Σύστημα Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων)


• ISO 22000 (Σύστημα Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων)

◊ Εισαγωγικό

◊ Εσωτερικών Επιθεωρητών του Προτύπου

 

e learning

 

Είσοδος στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης
'Ονομα χρήστη
Κωδικός
 

IEKEMTEE@Facebook
* απαιτείται
new seminar Μοιραστείτε τις επιστημονικές, τεχνικές και επαγγελματικές σας γνώσεις
με συναδέλφους σας μέσω του ΙΕΚΕΜ - ΤΕΕ
links

sadas pea logo LOGO PSDATM
Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων Πανελλήνιος Σύλλογος Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών

sempxpa
Σύλλογος Ελλήνων Μηχανικών
Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

fablab athens logo4-300x44